Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/estetica/public_html/admin/includes/config.inc.php on line 13

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/estetica/public_html/admin/includes/config.inc.php on line 13
Av�s Legal de l'Institut de Cirurgia Pl�stica Dr. Iv�n Ma�ero

INSTITUTO DE CIRUGA PLSTICA

Dr Ivan Maero Institut de Cirurgia Plstica
Dr Ivan Maero Institut de Cirurgia Plstica Facebook Dr Ivan Maero Institut de Cirurgia Plstica Twitter Dr Ivan Maero Institut de Cirurgia Plstica Youtube
Ets a: Av�s Legal

Av�s Legal

Contacto

IVAN MAÑERO CLINIC, S.L. amb aquesta informació vol que vostè conegui quin és l’Avís Legal i la Política de Privacitat aplicada a les seves dades personals.

Sota la denominació de INSTITUTO DE CIRUGÍA PLÁSTICA IVAN MAÑERO s’identifiquen les següents empreses i organitzacions:

PLÁSTICA Y BELLEZA, S.L.
Carrer Víctor Hugo, 24
08174 Sant Cugat del Vallès
NIF B-62427133

IVAN MAÑERO CLINIC, S.L.
Carrer Víctor Hugo, 24
08174 Sant Cugat del Vallès.
NIF B-65842502

 

INSTITUTO DE CIRUGÍA PLÁSTICA IVAN MAÑERO assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requeriments nacionals i europeus que regulen la recopilació i us de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE ó LSSI).

Informació sobre els vincles "links”

Les pàgines d’internet d’INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats per el contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animadors, software i l reste de continguts inclosos en aquesta website son propietat exclusiva d’INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de contar amb el consentiment exprés d’INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO

 

Renuncia i limitació de la responsabilitat

L’usuari garanteix l’autenticitat de tots aquelles dades que comuniquin a través de www.imclinic.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a INSTITUTO DE CIRUGIA PLÀSTICA IVAN MAÑERO, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per ell a INSTITUTO DE CIRUGIA PLÀSTICA IVAN MAÑERO o a tercers.

INSTITUTO DE CIRUGIA PLÀSTICA IVAN MAÑERO no pots assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines de Internet d’INSTITUTO DE CIRUGIA PLÀSTICA IVAN MAÑERO

Amb els límits establerts a la llei, INSTITUTO DE CIRUGIA PLÀSTICA IVAN MAÑERO no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actuació i precisió de les dades o informacions que contenen a les seves pàgines de Internet. Els continguts e informació de les pàgines de Internet d’INSTITUTO DE CIRUGIA PLÀSTICA IVAN MAÑERO estan elaborats per professionals degudament qualificats pel exercici de la seva professió. Però, els continguts e informació no vinculen a la esmentada, ni constitueix opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, dons es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual e Industrial

La estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, dissenys, codis font utilitzant per las seva programació, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat d’INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO
Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació sols podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa d’INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO i que, en tot cas, tindran que fer referencia explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual d’INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO
Sols està autoritzat per l’ús privat del material documental elaborat per l’INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin esta instal·lats.
Els signes distintius (marques, noms comercials) d’INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit d’INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO
INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si be s’han pres mides raonables per assegurar-se de que la informació continguda sigui la correcta INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO no pot garanteix que en tot moment i circumstancia dita informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO declina expressament qualsevol responsabilitat per error u omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.
INSTITUTO DE CIRUGIA PLÁSTICA IVAN MAÑERO es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avis. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.